ΣΥΜΕΤΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ "ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ"

Με στόχο την επικοινωνία σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ο Στρατής Αθηναίος συμμετάσχει μαζί με άλλους ζωγράφους, χαράκτες και γλύπτες, στην έκθεση της Πινακοθήκης Μοσχανδρέου, η οποία θα διεξαχθεί από τις 9 Νοεμβρίου 2015 έως τις 10 Ιανουαρίου του 2016 στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι και θα χαρούμε να σας δούμε εκεί!

Ο κατάλογος της έκθεσης καθώς και το έργο με το οποίο συμμετάσχει ο Στρατής Αθηναίος, παρατίθενται στη συνέχεια.

In order to communicate within an ever changing environment, Stratis Athineos participate with other painters, engravers and sculptors, in the exhibition of the Gallery Moschandreou, which will be held from November 9, 2015 to January 10, 2016 at the Municipal Gallery of Athens. You are all welcome and we will be happy to see you there! The catalog of the exhibition and the work with which Stratis Athineos participates, are listed below.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square